UFL Logo
 • images/slide/01.jpg
 • images/slide/02.jpg
 • images/slide/03.jpg
 • images/slide/04.jpg
 • images/slide/05.jpg
 • images/slide/06.jpg
 • images/slide/07.jpg
 • images/slide/09.jpg
 • images/slide/10.jpg
 • images/slide/11.jpg
 • images/slide/12.jpg
 • images/slide/13.jpg
 • images/slide/L1001015.jpg
 • images/slide/L1001144.jpg
 • images/slide/L1001201.jpg

UFL – Et fritidstilbud til unge med særlige behov UFL's formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund Foreningen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter. Medlemmerne er fra 18 år og UFL har 24 klubber fordelt over hele Danmark. UFL er medlem af Foreningsfællesskabet Ligeværd se evt. www.ligevaerd.dk